/dynamisch/content/10_3_VHH5.jpg

Algemene voorwaarden van Van Helleman Houtbewerking

 

Wij maken u erop attent dat al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Van Helleman Houtbewerking, zoals die zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 20138809.

 

Tevens kunt u ze downloaden door op onderstaande link te klikken;

Algemene voorwaarden van Van Helleman Houtbewerking.